Solgens båtklubb

 

 

 

 

Jourgrupp

 
Ordinarie   Ersättare
Maj Conny Axelsson .
Juni Sven-Åke Sand
Juli Bo Holm .
Augusti Kjell Hildorsson .
September Pär Grönkvist .

 

Arbetsuppgifter:

Klippa gräs, klippa kanter, plocka upp skräp dvs se till att det är snyggt på vår fina anläggning. Reserver för ovanstående är Hans-Åke Svensson och Göran Nilsson.