Solgens båtklubb

 

 

 

 

Jourgrupp 2018

 
Ordinarie   Ersättare
Maj Bo Holm .
Juni Gunnar Liderfeldt - H-Å Svensson
Juli Conny Axelsson .
Augusti S-Å Sand .
September Kjell Hildorsson .

 

Arbetsuppgifter:

Klippa gräs, klippa kanter, plocka upp skräp dvs se till att det är snyggt på vår fina anläggning. Reserver för ovanstående är Kjell Hildorsson och Tommy Karlsson.