Solgens båtklubb

 

 

Verksamhetsplan 2019

(Gäller från årsmöte till årsmöte)

2019

april: 27 Städdag i hamnen kl. 10.00

maj:  

 

juni:

 

juli:

 

augusti:

-

september:

-

oktober: 12 Höstmöte samt gemensam båt- och bomupptagningsdag.

 

november: 

-

december: 

-

2020

januari: -

 

februari: .

 

mars: 4 Årsmöte.