Solgens båtklubb

 

 

Verksamhetsplan 2017

(Gäller från årsmöte till årsmöte)

2017

april: 22 Städdag i hamnen kl. 10.00

maj:   6 städdag kl. 10.00.

 

juni:

 

juli:

 

augusti:

-

september:

-

oktober: 14 Höstmöte samt gemensam båt- och bomupptagningsdag.

 

november: Arbete i hamnen, återkommer med datum 

-

december: 

-

2018

januari: Fisketävling ? -

 

februari: Fisketävling ? .

 

mars: 6 Årsmöte.