Solgens båtklubb

 

 

 

 

Välkommen till Solgens Båtklubb

 

 

Solgens båtklubb grundades den 16:e april 1972. Föreningen drivs på ideell basis och vi tillhandahåller ca 100 båtplatser.

 

Förutom båtplatser har föreningen en gjuten ramp för i- och upptagning av båtar vilken gör livet lättare för både båtplatsägare och de medlemmar som väljer att sätta i och ta upp sin båt varje gång de besöker sjön.

 

Hamnen ligger i Eksjö kommun i sjön Solgen i närheten av byn Mellby.

 

I anslutning till hamnen finns en kommunal badplats, grillplatser, toaletter och vindskydd för övernattning.

 

Hamnområdet med badplatsen är ett populärt fritidsområde för både båtägare, fiskare och badare.

 

Sjön Solgen är Eksjö kommuns största och djupaste sjö med sina ca 20 meter. Sjön innehåller följande arter:

 

- Gädda, sutare, brax, mört, löja, lake, abborre, sarv, ål, sik, siklöja, gös, vimma och öring samt signalkräfta.

 

Solgen blev 2010 naurreservat. Läs mer om Solgen på Eksjö kommuns hemsida.

 

Solgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One.com

 

 

 

 

 

Aktuellt

 

Den 27 april har vi vårstädning i hamnen. Vi börjar kl.10 och kör några timmar och avslutar med grillning, kaffe och lite snack! Hoppas ni ställer upp lika manngrant som förra våren. GLÖM ej att betala in medlems resp båtplatsavgift senast 31 mars. Medlemsavgift=300:-, båtplats=700:-.. Var noga att skriv ert namn samt ev. båtplatsnummer på inbetalningen. Betalning sker till BG: 5753-4638. MVH Styrelsen SBK

.

 
  

2019-03-08
--------------------
 Avgifter

 

Medlem/båtplatskö

 

Avgiften är 1000 kr/säsong och du kan också bli s k passiv medlem och bara nyttja rampen för isättning och upptagning. Detta kostar 300 kr/säsong

 

2015-04-06